BANDAGEREN

Zorg dat de benen schoon en droog zijn
Altijd gelijkmatig aantrekken
Onderbandages gebruiken, mogen niet uitsteken
Nooit aantrekken over pezen
Nooit langer dan 12 uur laten zitten

WERKBANDAGES:
Tijdens het werk
Om pezen te steunen op zachte bodem
Twee vingers onder het haakbeentje beginnen
Zorg dat het begin van de bandage niet op een pees drukt
Draai 1 keer rond het been om de bandage vast te zetten
Eerst naar beneden draaien tot boven de kogel
Twee vingers boven de spoor eindigen
Strak draaien met een korte spoed of periode
Nooit over gewrichten heen gaan
Bovenaan eindigen
Aan de buitenzijde van het been bandage vastzetten

STALBANDAGES:
Na het werk
Stimuleren bloedcirkulatie door verwarming
Dikke bandages
Lap (wol) eronder om druk op pezen te verminderen
Niet te strak draaien met een ruime spoed of periode met de lap mee
Tussen de gewrichten beginnen direkt onder knie of hak
Zorg dat het begin van de bandage niet op een pees drukt
Draai 1 keer rond het been om de bandage vast te zetten
Eerst naar beneden draaien via de kogel naar de kroonrand
Bovenaan eindigen
Aan de buitenzijde van het been bandage vastzetten
Lap mag niet uitsteken
Volgende dag verwijderen

TRANSPORTBANDAGES:
Beschermen de benen tijdens transport
Vgl. Stalbandages
Na transport verwijderen

STAARTBANDAGES
Tijdens dekking en tegen beschadiging en schuren tijdens het transport
Maak de staart enigszins vochtig
Begin bovenaan onder de staartwortel
Maak 2 slagen om de bandage vast te zetten
Draai dan 2 slagen naar boven en dan naar beneden
Draai naar beneden tot vlak boven het uiteinde van de staartwortel
Niet te strak draaien
Alle haren aan de onderkant erbij