VOERPLANNING EN –SCHEMA VASTSTELLEN EN BIJSTELLEN

Het voer moet vrij van stof en schimmel zijn en mag niet verrot of bevroren zijn; voedersoorten niet ineens maar geleidelijk veranderen; bij voorkeur de dagelijkse hoeveelheid voer verdelen over meerdere keren per dag; altijd fris en schoon drinkwater; voer- en waterbakken altijd schoonhouden; minstens een uur voor de arbeid voeren.
Eiwitten vormen het eigenlijke bouwmateriaal voor dierlijke wezens; spieren, bloed en organen bestaan behalve uit water in hoofdzaak uit eiwitten.
Vitamine D is vooral nodig voor het geraamte; een gebrek aan vitamine D kan problemen geven met de botstruktuur.
Op het bedrijf aanwezig:

RUWVOEDERS:
Weidehooi (eiwitten en mineralen)
Stro
Gebroken maïs: energierijk met weinig eiwit en vet
Zemelen: gemalen schil van de tarwekorrel, zout- en eiwitrijk

KRACHTVOEDERS:
Paardenbrok:
Samenstelling bix: PAARDENBROK SPORT
gehalte in gr/kg
Ruw eiwit : 116
Ruw vet : 28
Ruwe celstof : 69
Ruw as : 68
Vre-paard : 85
Calcium : 8
Fosfor : 5,2
VEM : 904
VEP : 840
Toegevoegd per kg:
Vitamine A : 10.000 IE
Vitamine D3 : 2.000 IE
Vitamine E : 100 mg
Biotine : 50 mcg
Koper : 20 mg
Graan
Graan(bij)produkten en
(Bij)produkten van knollen en
(Bij)produkten uit oliehoudende gedroogde voedergewassen
(Bij)produkten van de suikerbereiding
Mineralen
Vijfgranen mix:
Ruw eiwit : 10,5%
Ruw vet : 3,7%
Ruwe celstof : 8,0%
Ruw as : 2.5%
Fosfor : 0,3%

Krachtvoerrantsoen bijstellen n.a.v. het aantal uren dat een paard per dag werkt en of het paard ziek/kreupel is en dus niet werkt en/of niet mag eten.

ALTERNATIEVEN:
Kuilgras: eiwitrijk, risico botulisme besmetting
Vacuüm verpakt hooi: minder vezelrijk, meer voedingswaarde dan normaal hooi
Graszaadhooi: hoger vezelgehalte
Timothee: rijk aan koolhydraten en vetten, gebrek aan verteerbare eiwitten en mineralen
Lucerne: eiwit- en kalkrijk
Klaver: mineraal- en eiwitrijk
Haksel: gehakseld hooi, zelf hooi snijden
Haver: energierijk; tweederde koolhydraten, eenderde eiwitten en vet
Gerst: weken, koken, of pletten
Tarwe: in de vorm van zemelen
Suikerbietenpulp: vezels, koolhydraten en calcium
Wortels
Koolraap
VoederbietBEHEREN VOERVOORRAAD

De voorraden hooi, stro en biks worden in de gaten gehouden zodat er bijtijds aanvulling besteld kan worden. Stro en hooi bij voorkeur een week van tevoren bestellen. Het wordt geleverd in balen die in grootte en samenstelling kunnen varieren. Biks kan enkele dagen van tevoren besteld worden in leveringen van ca. 7 ton per keer.De biks-leverancier brengt ook de zakken gebroken maïs en zemelen. Andere voeders halen we zelf op bij de leverancier.

Hooi en stro wordt afgerekend per gewicht van de lading op de wagen. De wagen wordt voor het lossen gewogen; zo wordtvastgesteld hoeveel ton stro of hooi zich op de wagen bevindt.

HOOI:
Geen vers geoogst hooi bestellen, met name in augustus (hooimaand).
Ook geen gedorst hooi bestellen, dat is wel lekker goedkoop maar er zit niks in.
Hooi e.d. kan men door een opening ter grootte van het hoofd buiten de box voeren of in de box op de grond. dit is beter dan in een hooggeplaatste ruif want dan valt het stof juist in het gezicht (neus) van het paard.

BIKS:
Van elk dier noteren hoeveel krachtvoer per keer gegeven wordt. Dan alles bij elkaar tellen en vermenigvuldigen met drie (aantal voerbeurten per dag).Per voerbeurt gaan er ongeveer 92,5 kilo uit, per dag ongeveer 280 kilo (3 voerbeurten). Dus met zeven ton doen we 25 dagen. Bij voorkeur bezorgt de biksboer Vente zijn lading op dinsdag of op vrijdag voor de middag.De silo (inhoud 9 ton) mag nooit helemaal gevuld worden.En als je vanuit de voerbox het licht door de wand van de trechter van de silo heen kan zien schijnen, m.a.w. als de trechter van de silo nog tot aan de rand van het plafond van de stal vol zit; dan zit er nog ongeveer driehonderd kilo in. Dus nog genoeg voor een dag.

VOEREN EN CONTROLEREN

Samenstelling van rantsoenen voor verschillende paarden

Verhouding van voedingstoffen:
Normaal dieet: tweederde koolhydraten, eenzesde eiwit en eenzesde vet, vezels, vitaminen, mineralen

Standaard heeft een paard 1,1 kg voer nodig per 45 kg lichaamsgewicht.
De verhouding en de hoeveelheid krachtvoer ten opzichte van ruwvoer hangt af van:
-staat het paard op stal of buiten op de wei
-leeftijd
-gewicht en stokmaat
-hoeveelheid arbeid
-temperament
-seizoen

Bij voorkeur 3 a 4 maal daags voeren. Voer veranderingen in het dieet geleidelijk in. Niet meteen voeren als het paard uitgeput en verzwakt is of als het lange tijd niets meer gegeten heeft.

Om een fit paard goed in conditie te houden is doorgaans 50-60% ruwvoer en 40-50% krachtvoer voldoende. Een sportpaard krijgt 50-66% ruwvoer en 33-50% krachtvoer. Een paard dat licht werk verricht krijgt 75% ruwvoer en 25% krachtvoer

Dus een paard dat ongeveer 600 kg weegt met een stokmaat van 1,74 zou per dag in totaal 14,65 kg voer moeten krijgen (600 gedeeld door 45 verminigvuldigd met 1,1). Het paard doet licht werk
Krachtvoer: 25% van 14,65 is 3,65 kg
Ruwvoer: 75% van 14,65 is 11kg
In de paraktijk komt het op het volgende neer:
Onze paarden en ponys werken nooit meer dan drie uren per dag. Er zijn op een dag drie voerbeurten. Als een paard op een dag slechts een uur heeft gewerkt krijgt hij bij de laatste voerbeurt een halve kilo krachtvoer minder. Van paarden en ponies die ziek zijn of om andere reden niet werken wordt het krachtvoerrantsoen aangepast.Alle paarden en ponies krijgen dagelijks hooi en waar nodig worden zemelen, maïs e.d. toegevoegd aan het menu.Aan de vitaliteit van het paard of het ontbreken daarvan en aan de konditie van de vacht kan men waarnemen of het paard te weinig voedingsstoffen of een niet goed samengesteld dieet krijgt. Als de huid slap, en de vacht dof worden is er duidelijk iets niet in orde.

VOER- EN WATERVOORZIENING EN OPNAME

Dagelijks worden alle drinkbakken grondig gereinigd door het stalpersoneel en gecontroleerd op funktioneren en lekkage.Middels de huisregels wordt de klanten erom verzocht, voer- en drinkbak te kontroleren als zij in de stand of boks het paard poetsen en/of zadelen, en eventuele bijzonderheden te melden.Tijdens het voeren worden bij elke voerbeurt (drie maal daags) de voerbakken gezien en de opname vastgesteld.